top of page
Pines and vines, Restinclieres.jpg

Agroforestry design

Foto taget av AGFORWARD projekt, Pines and vines, Restinclieres

Designa ditt system

Är du intresserad av att implementera agroforestry, men du vet inte var du ska börja? Känner du dig trygg som lantbrukare, men du känner att du saknar kunskap och kompetens om hur du kan integrera träd i din mark? På den här sidan hittar du de steg jag skulle rekommendera dig att följa när du designar ett agroforestry-system.

Hybrid poplar linear plantation in northern Italy

Linjär plantering av hybridpoppel, Farm La Casaria Masi (Padova), norra Italien. Källa:: AGFORWARD projekt

 

När du börjar designa ditt agroforestry-system bör du alltid ha principen om riskhantering i bakhuvudet. Att integrera fler träd på din gård innebär vissa risker, t.ex. att förlora pengar, öka skötseltiden, konkurrens om solljus och näringsämnen, eller att träden skadas eller blir sjuka. Du bör dock vara lika medveten om att det också är riskabelt att INTE ha träd på din gård. Några av riskerna med att inte ha träd på din gård är: exponering mot negativa väderförhållanden, jorderosion, förlust av den biologiska mångfalden och förlust av nyttodjuren, eller sårbarhet för marknadsförändringar på grund av bristen på produktdiversitet på din gård. 

En annan princip som du bör vara medveten om under design-processen är balansen mellan komplexitet och effektivitet. Ökad komplexitet leder till många positiva effekter för din gård, t.ex. ökad biologisk mångfald, bättre skydd mot skadedjur, en mer diversifierad produktion och större resiliens (motståndskraft) mot klimatförändringar. Men ju mer komplexitet du tillför till dina odlingar, desto mindre effektiv blir dess . En mindre effektiv skötsel kan leda till ökad arbetstid. Dessutom, ju fler arter du väljer att arbeta med, desto mer kunskap behöver du om hur du kan hantera, skörda och sälja dem. Därför bör du hitta en balans mellan komplexitet och effektivitet som passar dig och din gård bäst. 

Det är viktigt att lyfta fram att en bra design kan hjälpa dig att öka diversiteten i systemet utan att kompromissa på skötselns effektivitet.

Som du kan se i bilden nedan är riskhantering och komplexitet vs effektivitet de övergripande principer du bör vara medveten om under designprocessen. När du har lärt dig hur du kan minska riskerna och hur du kan hitta en bra balans mellan komplexitet och effektivitet. Då bör du fortsätta din design-process med de 6 följande stegen.

1. Definiera dina mål

2. Analysera ditt utgångsläge

3. Brainstorma dina önskade växter

4. Få råd/ha en mentor

5. Gör en marknadsundersökning 

6. Agroforestry design

*I framtida blogginlägg kommer jag att gå mer i detalj på varje design-steg.

The agroforestry system design
© Mauricio Sagastuy

Image showing how to design an agroforestry system

Denna figur visar hur man designar ett agroforestry system. Två viktiga principer att vara medveten om under design-processen är (1) riskhantering och (2) en balans mellan komplexitet och effektivitet. Syftet med detta "design-ramverk" är att hjälpa dig att designa ett lönsamt, mångfaldsrik och praktiskt genomförbart agroforestry-system.

Det är viktigt att lyfta fram att man inte behöver strikt följa alla de 6 stegen i design-processen för att kunna skapa en bra design. Om du till exempel har kunskap om hur du kan odla och sälja produkter från dina valda träd och buskar (steg 3), då behöver du inte anlita en konsult för att ge dig feedback på dina planer (steg 4). Eller om du anlitar en konsult (steg 4) som har kunskap om marknadsmöjligheterna, då kan du hoppa över steget där du gör en marknadsundersökning själv (steg 5).

Därför rekommenderar jag dig att använda de ovan nämnda stegen som ett verktyg eller ett ramverk som hjälper dig att tänka på hur du kan genomföra din design-process. När du har lärt dig mer om alla listade steg, då kan du själv bestämma vilka steg du vill följa i din design-process och vilka vill du hoppa över. 

Som du kan se i bilden ovan visas utformningen av ett agroforestry-system som en cirkulär process. Jag representerar designprocessen som en cirkel, eftersom design och skapande av ett agroforestry-system kan vara en oändlig process av två skäl:

  1. Du kommer förmodligen att behöva göra om din ursprungliga ritning ett par gånger tills du har en design som du känner dig nöjd med. 

  2. Även efter att du har planterat trädenkan du behöva fortsätta att  och justera ditt system allteftersom det utvecklas.

Med tiden kommer du att märka vilka växtarter som växer bäst på din mark, vilka som inte växer bra och vilken effekt dina träd har på dina grödor och dina djur. I framtiden ska du kanske behöva anpassa ditt agroforestry-system genom att ta bort, ersätta eller introducera nya växtarter.

Att skapa en vision för ditt agroforestry system är ett av de mest spännande stegen när du startar ett agroforestry system. Lycka till och ha kul med processen! 

Kommentera nedan vad du tycker om de principerna principer som presenterades? Vad har du för tankar eller feedback? Vilka är dina erfarenheter när du har designat ett agroforestry system?

Kommentarer

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page