top of page

Vad är Agroforestry?

Foto taget av AGFORWARD-projekt, skogsbete i Epping Forest, Storbritannien

Vad är agroforestry?

Agroforestry är den avsiktliga användningen av träd och buskar i lantbruket. Agroforestry system använder naturliga ekosystem som förebilder. Genom att efterlikna naturliga ekosystem kan jordbrukarna skapa mer produktiva och motståndskraftiga system som är mindre beroende av externa insatsvaror. 

Agroforestry handlar oftast om att integrera träd i jordbruket. Men agroforestry-principerna kan också anpassas till skogsbruk eller trädgårdsodling. I skogsbruk vill man introducera en gröda som trivs i en skuggig och fuktig miljö. Denna metod kallas för skogsodling. I trädgårdar vill man skapa ett skogsliknande ekosystem som producerar mat. Dessa system kallas för skogsträdgårdar.

Det finns många olika rumsliga konfigurationer och artsammansättningar i tempererade agroforestry system. Agroforestry system kategoriseras dock vanligtvis i de 6 följande kategorier:

  1. Kantzoner mot vattendrag

  2. Lähäckar

  3. Allé-odling 

  4. Betesskogsbruk 

  5. Skogsträdgårdar  

  6. Skogsodling

Silvoarable agroforestry experiment with poplar and barley in the UK

Silvoarable agroforestry experiment med poppel och korn i Bedfordshire i 2002. Källa: AGFORWAD projekt

Kommentarer

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page